Envirolet Composting Toilet World

Composting Toilet World SponsorSweden

Composting Toilets in Sweden

Composting toilets have long been very popular and common in Sweden. Sweden is home to quite a few composting toilet sources. More on them to come.

If you are here, then ther is a great chance you are Swedish…so we have some composting toilet info in Swedish available for you here and below!

We're Looking for Reps in this country!

Sancor Industries Ltd, maker of Envirolet® Composting Toilets, is looking for reps in this country. Envirolet® has been manufactured since 1977. Sancor is looking for qualified dealers, distributors and/or agents. If you are interested, please email us. Please be sure to specify what country your are interested in marketing Envirolet® in.

Envirolet Svenska | SwedishDen förnuftiga lösningen.

Kompostering är helt enkelt naturens sätt att förnya sig själv.

I naturen bryts förmultnat organiskt material ner till antingen vatten eller förbättrad jord ungefär som din trädgårdskompost.

Precis som naturen minskar och återvinner Envirolet® avfall och förvandlar det till ren, torr jord eller kompost.

Och Envirolet® använder lite eller inget vatten. Grön och enkel.

En komposttoalett i världskvalitet. Sänds direkt till dig var du än bor.


Vetenskapen bakom Envirolet®
Envirolet® komposttoalettsystem är utformade och tillverkade enligt en unik patenterad automatisk sexvägs luftnings- och avdunstningsprocess.

Avfall består till närmare 90% av vatten. Envirolet® eliminerar vätskan och de återstående 10 procenten konverteras till ren och torr kompost.

För att uppnå detta, arbetar Envirolet® tillsammans med naturliga mikrober medan dubbla fläcktar oavbrutet cirkulerar en stor volym luft med hög hastighet omkring en luftningskorg med speciell form, som maximerar avfallsytan för bättre effektivitet.

Denna banbrytande teknik förbättrar dramatiskt både avfallsminskning och återvinning genom att den ökar luftning, avdunstning och mikrobaktivitet. Dessutom gör vår patenterade design det möjligt att avsevärt minska storleken på systemet och samtidigt maximera systemets prestanda.


Valet är enkelt
Det finns en Envirolet® för varje ändamål.

Först väljer du den typ av Envirolet® som lämpar sig för din installation. Waterless Self-Contained, Waterless Remote eller Low Water Remote system finns tillgängliga.

Sedan väljer du energitypen. De finns i icke elektriskt utförande, med 12V batteri eller 220V elektriska modeller.

Till slut väljer du färgen på din toalett. Det är allt!

Vi hjälper dig gärna att välja ett system som är det rätta för dig. För information om Envirolet® komposttoaletter eller för beställning, ring oss kostnadsfritt eller besök vår webbplats.

Direkt från tillverkaren till dig, var som helst i världen!


Waterless Self-Contained System
Envirolet® Waterless Self-Contained system är allt-i-ett modeller som endast finns i vattenfria konfigurationer. Dessa system är idealiska för installation i källare eller på platser med litet eller inget utrymme under badrummet. Utmärkt på vintern eftersom de inte använder något vatten. Toalettskålen är avtagbar för enkel rengöring.

Finns i följande utförande: icke elektrisk, 12V batteri och 220V elektrisk. Den 220V elektriska modellen kräver inget överskottsavlopp.

Systemstorlek (bredd x djup x höjd): 63,5 cm x 83,82 cm x 63,5 cm
(50,16 cm höjd till toalettsits)


Waterless Remote System
Envirolet® Waterless Remote system har en vattenfri toalett i badrummet med kompostenheten placerad direkt undertill. Den vattenfria toaletten har en avtagbar skål som underlättar rengöring. Dessa system är idealiska för användning på vintern. Det här är det av våra system som har högst kapacitet.

Finns i följande utförande: icke elektrisk, 12V batteri och 220V elektrisk. Den 220V elektriska modellen kräver inget överskottsavlopp.

Kompostenhetens storlek (bredd x djup x höjd): 63,5 cm x 83,82 cm x 72,39 cm

Storlek på vattenfri toalett (bredd x djup x höjd): 41.91 cm x 57,15 cm x 52,07 cm
(38,1 cm höjd till toalettsits)


Low Water Remote System
Envirolet® Low Water Remote system kan ha upp emot tre lågspolande toaletter anslutna till kompostenheten som är belägen under badrummet eller på en sidovägg. Keramikskålen kan rengöras som en vanlig spoltoalett (med miljövänliga rengöringsprodukter).

Finns i följande utförande: icke elektrisk, 12V batteri och 220V elektrisk.

Kompostenhetens storlek (bredd x djup x höjd): 63,5 cm x 83,82 cm x 72,39 cm

Storlek på lågspolande toalett (bredd x djup x höjd): 38,73 cm x 52,07 cm x 47,62 cm
(43,18 cm höjd till toalettsits)

More at envirolet-europe.com.